PRIZNATI TROŠKOVI

 

TROŠKOVI OSOBNIH AUTOMOBILA

Troškovi automobila i ostalih sredstava za osobni prijevoz do kraja 2017. godine biti će porezno priznati rashod u visini 70% nastalog troška. Izmjenom Zakona o porezu na dobit, kojim će porezno priznati rashod činiti tek 50% ukupnog troška, nastupiti će 01.01.2018. godine.

 

TROŠKOVI REPREZENTACIJE

Troškovi ugošćavanja poslovnih partnera do sada su bili porezno priznati trošak u visini 30%. Od 01.01.2017.g. taj postotak porezno priznatog troška je 50%.