PDV

Obračunsko razdoblje za obračun PDV-a može biti mjesec ili tromjesečje, a razdoblje oporezivanja je kalendarska godina. Porezni obveznik za obračunsko razdoblje mora utvrditi poreznu obvezu i iskazati je u prijavi PDV-a. Prijavu na Obrascu PDV treba podnijeti do 20-tog u mjesecu koji slijedi po završetku obračunskog razdoblja.

 

Prijave ZP i PDV-S

U vezi s obavljanjem transakcija s državama članicama Europske unije i trećima porezni obveznici moraju podnositi posebne obrasce odnosno porezne prijave.

Vezano za stjecanje dobara i primljenim uslugama iz država članica EU porezni obveznici moraju podnijeti prijavu na Obrascu PDV-S. u odnosu na isporuke dobara i usluga izvršenim u druge države članice EU porezni obveznici moraju podnijeti Zbirnu prijavu na Obrascu ZP.

Obveza podnošenja ne postoji samo za porezne obveznike koji su upisani u sustav PDV-a nego i za one koji ne zaračunavaju PDV kupcima (tzv. mali porezni obveznici) ali su primjerice imali stjecanje dobara iz EU sa iznosom većim od 77 tis. kuna ili transakciju usluga s drugim poreznim obveznikom iz države članice EU po kojoj su morali od primatelja preuzeti poreznu obvezu i napraviti obračun PDV-a.

 

POREZNE STOPE PDV-A

Od 01.01.2017. godine PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi od 13% na isporuke sljedećih dobara i usluga: -usluge smještaja ili smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona u hotelima ili objektima slične namjene, uključujući smještaj za vrijeme odmora, iznajmljivanje prostora u kampovima za odmor ili u mjestima određenima za kampiranje te smještaj u plovnim objektima nautičkog turizma -novine i časopise novinskog nakladnika koji ima statut medija te novine i časopise nakladnika za koje ne postoji obveza donošenja statuta medija prema posebnom propisu, otisnute na papiru koji izlaze periodično te osim onih koji u cijelosti ili većim dijelom sadrže oglase ili služe oglašavanju -jestiva ulja i masti, biljnog i životinjskog podrijetla-dječje sjedalice za automobile te dječju hranu i prerađenu hranu na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu -isporuku vode, osim vode koja se stavlja na tržište u bocama ili u drugoj ambalaži, u smislu javne vodoopskrbe i javne odvodnje prema posebnom propisu -ulaznice za koncerte -isporuku električne energije do drugog isporučitelja ili krajnjeg korisnika, uključujući naknade vezane uz tu isporuku -javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog sakupljanja otpada prema posebnom propisu urne i lijesove -sadnice i sjemenje -gnojiva i pesticide te druge agrokemijske proizvode -stočnu hranu. Od 01.01.2017. godine povećana je stopa PDV-a sa 13% na 25% za usluge u ugostiteljstvu (usluge pripremanje hrane i obavljanje usluga prehrane u ugostiteljskim objektima, kao i pripremanje i usluživanje bezalkoholnih pica i napitaka, vina i piva u tim objektima) i isporuke bijelog šećera od trske i šećerne repe koji se na tržište stavlja u kristalnom obliku; Od 01.01.2017. godine povećana je porezna stopa sa 5% na 13% za kino ulaznice; Od 1. siječnja 2017. godine porezni obveznici koji su upisani u registar obveznika PDV-a na vlastiti zahtjev ne moraju biti upisani u registar obveznika PDV-a pet kalendarskih godina nego samo tri godine.