Usluge knjigovodstva (Obrazac DOH, BIL, PD, RDG, GFI, prijave/odjave na HZZO i HZMO, PLAĆE, JOPPD ,URA, IRA, , IOS, usklađivanje stanja,)…..