Obrazac JOPPD

 

U vezi s obračunavanjem i plaćanjem poreza na dohodak, prireza te obveznih doprinosa od 1.1.2014. propisano je podnošenje novog obrasca JOPPD – Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja.

Kada je riječ o primicima fizičkih osoba to predstavlja novinu ne samo zbog činjenice da se na njemu osim oporezivih iskazuje i neoporezive primitke već i zbog činjenice da se taj obrazac podnosi na dnevnoj bazi najkasnije u roku 24 sata od kada su primici ostvareni, osim u slučaju isplate neoporezivih primitaka. Obveznici podnošenja su pravne osobe koje isplaćuju te primitke nego i građani ukoliko su primjerice ostvarili neku vrstu dohotka iz inozemstva.

 

 1. Od 1.1.2016. uvedena je obveza samoutvrđivanja doprinosa

Za osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost od koje dohodak utvrđuju temeljem poslovnih knjiga, a to su:

  • osiguranici po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti obrta,
  • osiguranici po osnovi obavljanja samostalnih (profesionalnih) djelatnosti i sportaša,
  • sportaši,
  • osiguranici po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva te
  • osiguranici po osnovi obavljanja ostalih samostalnih djelatnosti, koji od obavljanja tih djelatnosti, sukladno propisima o porezu na dohodak, utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti, za staž osiguranja od 1. siječnja 2016. godine uvodi se obveza samoutvrđivanja doprinosa.

Paušalcima i nadalje doprinose rješenjem zadužuje Porezna uprava.

 

2. Predaje izvještaj odnosno JOPPD obrasca

Obveza dostavljanja prvog Obrasca JOPPD (Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak, Nar. nov., br. 137/15) i to za staž osiguranja za siječanj 2016., nastaje najkasnije do 15. veljače 2016. (znači bilo koji dan do 15. veljače 2016).

Dan podnošenja obrasca je datum valute knjiženja (i obračuna kamata) stoga uplatu treba izvrši na dan podnošenja obrasca.

Ukoliko se propusti rok podnošenja do 15. veljače ili se nije u mogućnosti izvršiti uplatu do 15-og (npr. Obrazac se podnese 17. veljače) oznaka na dan mora biti 15. veljače i od tada teku kamate.

 

3. Popunjavanje JOPPD-a

Kod popunjavanja Obrasca JOPPD, isto kao i kod ostalih osiguranika/primatelja/obveznika doprinosa, pod 6.1. Obrasca JOPPD upisuje se oznaka propisana u prilogu 2. Obrasca JOPPD i ta oznaka predstavlja status osiguranika (da li je podnositelj obrtnik, sportaš, udomitelj, da li obavlja samostalnu djelatnost…), a pod 6.2. Obrasca upisuje se oznaka obveze (da li podnositelj plaća doprinose prema propisanoj osnovici ili izabranoj višoj osnovici).