DOBIT

POREZ NA DOBIT

Snižene porezne stope u 2017. godini. Porez na dobit za 2017. godinu i nadalje, plaćati će se po nižim stopama od dosadašnjih 20%, i to: a) po stopi 12%, za poduzetnike koji ostvare ukupan prihod do 3.000.000,00 kn, b) po stopi 18%, za poduzetnike koji ostvare prihod od 3.000.000,01 kn i više. Navedena promjena stupa na snagu s 01.01.2017.g. i odnosi se na dobit koja će biti ostvarena u 2017. godini. Tako će se računati i predujmovi poreza na dobit za 2017. godinu.

Dobit iz 2016. godine oporezuje se stopom od 20%.

 

OPOREZIVANJE DOBITI PO NOVČANOM NAČELU

Od 01.01.2017. godine i obveznici poreza na dobit imaju opciju plaćanja poreza na dobit po načelu novčanog toka (porezna osnovica = naplaćeni prihodi – plaćeni rashodi), uz uvjet da im prihodi ne prelaze 3.000.000,00 kn. Do sada su isključivo obrtnici, obveznici poreza na dohodak, imali privilegiju plaćanja poreza samo na naplaćenu zaradu. Prednost je od 01.01.2017.g. da se mali poduzetnik može odlučiti za način obračuna za koji misli da je za njega najbolji. Uvjet je pritom da i PDV plaća po novčanom načelu.
UKIDANJE REINVESTIRANJA DOBITI

U 2016. godini se posljednji puta mogla reinvestirati dobit i na taj način iskoristiti pravo na oslobođenje od poreza na dobit. Uvjet je da tijekom tekuće godine investiramo u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu i da ostvarenu dobit pretvorimo u temeljni kapital tijekom 2017. godine.