POREZ NA DODANU VRIJEDNOST – PDV

  PDV Obračunsko razdoblje za obračun PDV-a može biti mjesec ili tromjesečje, a razdoblje oporezivanja je kalendarska godina. Porezni obveznik za obračunsko razdoblje mora utvrditi poreznu obvezu i iskazati je u prijavi PDV-a. Prijavu na Obrascu PDV treba podnijeti do 20-tog u mjesecu koji slijedi po završetku obračunskog razdoblja.   Prijave ZP i PDV-S U vezi…

Saznajte više

TROŠKOVI

  PRIZNATI TROŠKOVI   TROŠKOVI OSOBNIH AUTOMOBILA Troškovi automobila i ostalih sredstava za osobni prijevoz do kraja 2017. godine biti će porezno priznati rashod u visini 70% nastalog troška. Izmjenom Zakona o porezu na dobit, kojim će porezno priznati rashod činiti tek 50% ukupnog troška, nastupiti će 01.01.2018. godine.   TROŠKOVI REPREZENTACIJE Troškovi ugošćavanja poslovnih…

Saznajte više

DOBIT

  DOBIT POREZ NA DOBIT Snižene porezne stope u 2017. godini. Porez na dobit za 2017. godinu i nadalje, plaćati će se po nižim stopama od dosadašnjih 20%, i to: a) po stopi 12%, za poduzetnike koji ostvare ukupan prihod do 3.000.000,00 kn, b) po stopi 18%, za poduzetnike koji ostvare prihod od 3.000.000,01 kn…

Saznajte više